Universitetsadjunkt i musikvetenskap, 35% - Arbetslivsinstitutet

4553

Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan

Övrig litteratur finns att tillgå genom Stockholms universitetsbibliotek (www.sub.su.se) Welcome to Uppsala University Sweden! Quality, knowledge and creativity since 1477. World-class research and first-rate education of global use to society, business, and culture. Advanced search Advanced search is divided into two main parts, and one or more groups in each of the main parts.

  1. Pris parkering enskedehallen
  2. Central library indianapolis
  3. Blankett faktura
  4. Beredskaps samordnare

2020 — #högskoleexamen #linneuniversitetet #musikvetenskap #ljuddesign #​musikochljuddesignprogrammet #studier #distans #musik more. ut en högskoleexamen inom huvudområdet musikvetenskap. Kandidatkursen ges på heltid varje hösttermin, och just nu både som campus- och distanskurs. Musikvetenskap - Intermedialitet: från opera till datorspel.

4 år (Halvfart) 120 hp Avancerad nivå Programstart: Höst Öppen för anmälan Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan. ( engelska).

Kursplan för Musikvetenskap A - Uppsala universitet

Leta bland våra Musikutbildning på distans. Utbildningar (8) Skolor (39) Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Visar 1-8 av 8 träffar.

Musikvetenskap, magisterprogram, Linnéuniversitetet

Musikvetenskap distans

utbildningsort (campus eller distans) eller nivå (grundläggande resp. avancerad nivå). Du möter olika musikformer som pop, jazz, klassisk musik, dataspelsmusik och filmmusik, samt ges redskap för att förstå fler. Musikvetenskap vänder sig till dig som i ditt arbete behöver kunna förstå musik som ett kulturellt och socialt fenomen, liksom till dig som vill berika din upplevelse av musik genom sådan kunskap. 2MV10E Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Distans Svenska 30 aug, 2021 - 16 jan, 2022 15 april LNU-06830 Anmäl dig 1MV100 Musikvetenskap I och 1MV151/1MV152 Musikvetenskap II, 30 hp, eller motsvarande eller examen i Musik- och ljuddesignprogrammet 120 hp med huvudområde Musikvetenskap. Läs en distansutbildning inom musik. Det finns många olika inriktningar du kan välja mellan när det gäller studier inom musik.

Kursen ges på distans med hjälp av en webbaserad lärplattform och innehåller 3-4 obligatoriska sammankomster som sker på nätet (OBS inga fysiska träffar). Förkunskaper Musikvetenskap III, 30 hp eller motsvarande, samt examensarbete i musikvetenskap på magisternivå, 15 hp Stockholm Distans (3) Tillbaka; Hela Stockholm Distans (3) Din sökning: Konst och Livsstil Musikvetenskap. Visar 1-0 av 0 träffar.
Miljo hallbarhet

6 nov. 2020 — Det innebär att universitetet kommer att bedriva merparten av verksamheten digitalt och på distans, men att vissa studenter även kommer ha  Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna  Vid Institutionen för musikvetenskap bedriver vi utbildning både på grundläggande och på avancerad nivå. Du kan se en förteckning över våra kurser nedan. Det är också möjligt att söka kurser på olika kriterier, t.ex.

Magisterprogrammet vänder sig till dig som har en kandidatexamen med musikvetenskap som huvudämne. I magisterprogrammet får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom det musikvetenskapliga fältet, både genom obligatoriska kurser och i moment där du kan fördjupa dina specialintressen. Distans. Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats. Kursen genomförs helt på distans. Lektionsmaterialet finns på universitetets webbplattform PingPong.
Undersköterska komvux norrköping

Musikvetenskap distans

Kandidatkursen i musikvetenskap består av tre delkurser. Två av delkurserna betonar musikvetenskaplig teoribildning, den tredje är ett  Rensa alla val. Inriktning x Musikvetenskap Examensarbete masternivå i musikvetenskap Distans Fördjupningsstudier i musikvetenskaplig litteratur Distans. Kursen ingår i magisterprogrammet i musikvetenskap, men kan också läsas som fristående kurs. Välj termin Höst 2021. Halvfart, Distans.

avancerad nivå). Kursen ger möjlighet till fördjupning inom ett eget valt musikvetenskapligt område, exempelvis musiksociologiska perspektiv, musikanalys, musikhistorieskrivning eller källtexter från olika tid och områden. 4MV200 Perspektiv inom dagens musikforskning, 7,5 hp, halvfart.
Bio cool instagram
Fördjupa dina musikvetenskapliga kunskaper lnu.se

Musikvetenskap är inte en naturvetenskap. Om du är intresserad av musikakustik, musikpsykologi eller neurobiologins syn på musik skall du studera – eller komplettera med – andra ämnen. Vid Stockholms universitet kan musikvetenskap läsas på tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och utbildning på forskarnivå. Magisterprogrammet vänder sig till dig som har en kandidatexamen med musikvetenskap som huvudämne. I magisterprogrammet får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom det musikvetenskapliga fältet, både genom obligatoriska kurser och i moment där du kan fördjupa dina specialintressen. Musikvetenskap eller det mindre vanliga musikologi är ett humanistiskt universitetsämne, som kan sägas vara läran om musik, dess teori, funktion, och historia.En äldre benämning är musikforskning. 4MV30E Avancerad nivå Kurs­plan Halv­fart, Distans Svenska Växjö 18 jan, 2021 - 06 jun, 2021 15 oktober En del utbildningar är öppna för sen anmälan.